VNOI Wiki

VNOI Wiki

Giới thiệu

Thư viện VNOI được xây dựng với mục đích chia sẻ kiến thức Tin học đến với tất cả mọi người. Bạn có thể đọc bài giới thiệu của bọn mình ở đây.

Bạn đọc bài viết nhưng không hiểu? Hãy hỏi ở đây.

Ở trang chủ này, các bài viết về thuật toán được đánh dấu về độ khó từ (1*) đến (5*) với ý nghĩa:

  • (1*): Cơ bản,
  • (2*): Kiến thức cần biết để thi HSG QG, ACM ICPC,
  • (3*): Kiến thức nâng cao, dành cho các bạn có mục tiêu đạt giải cao trong HSG QG,
  • (4*): Kiến thức rất khó,
  • (5*): Kiến thức rất chuyên sâu về 1 vấn đề nào đó, chỉ áp dụng được với rất ít bài khó.

Hiện tại bọn mình chưa có bài viết về chủ đề Lý thuyết đồ thị, do phần này những quyển sách như sách thầy Lê Minh Hoàng, Tài liệu giáo khoa chuyên tin (download ở Một số tài liệu hay về Thuật Toán) đã viết rất chi tiết.

Thuật toán

Nhập môn

Cấu trúc dữ liệu

Xử lý xâu

Quy hoạch động

Đồ thị

Tham lam

Số học

Series số học của HackerEarth

Hình học

Toán học

Tối ưu hoá

Kỹ năng khác

Chia sẻ

Về cách học Tin học

Kĩ năng thi cử

Kinh nghiệm phỏng vấn

VNOI Interview

Khác

Các kỳ thi

Các chủ đề trong Khoa học máy tính

Ngôn ngữ lập trình

Machine Learning

Các chủ đề khác:

Trò chơi giải trí với AI hay