Vậy là thời gian thi chính thức của ngày 1 đã hết. Cảm nhận của các bạn về đề thi ngày 1 thế nào? Topic này là nơi để các bạn chia sẻ suy nghĩ, thảo luận về thuật toán, ý kiến, chửi bới về đề thi cũng như khủng bố tinh thần nhau trước khi bước vào ngày thi 2.

Trả lời romqn1999
  Hiện bài gốc

Chỉ là thử hết các cặp rồi tìm cặp ghép cực đại để kiểm tra thôi mà :3

Trả lời abcdef6199
  Hiện bài gốc

t chưa học cặp ghép :3

Trả lời gocholau156
  Hiện bài gốc

Như Chemthan nói còn cái xor thì nhận thấy chỉ thay đổi khi xor với 1 nên đổi vị trí thôi 

Trả lời chemthan
  Hiện bài gốc

Nhưng vấn đề là mỗi lần xor thì có 1 số bit thay đổi => cây trie thay đổi, phải xử lí ntn v bạn.

Trả lời LeNhut
  Hiện bài gốc

chỉ đếm số lần thay đổi ở mỗi bit thôi, lúc lấy kết quả đến mỗi bit nếu số lần thay đổi là lẻ thì swap 2 node 0 và 1 cho nhau rồi làm như bình thường.

Trả lời duyduc
  Hiện bài gốc

Em vẫn chưa học cây trie. :v

nếu mình không nhầm thì mình là người duy nhất để thiếu 1 phần tử mảng bài VOROOM :v

Trả lời natsukagami
  Hiện bài gốc

đặt mảng đúng giới hạn à =))

Trả lời duyduc
  Hiện bài gốc

đơn giản v hã @@.

Trả lời natsukagami
  Hiện bài gốc

Nhầm rồi bạn ơi :v còn người thứ 2 đây

Bài 3 nộp bây giờ nó báo lỗi nhỉ?