duyduc

Nguyễn Duy Đức

Đóng góp: 6

Ngày sinh: 08/07/1998

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 25/04/2017


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Cần giúp đỡ!!

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): gán mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v thành k.
Cho q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v].

Ai có thể chỉ mình cách làm bài này dùng IT ko ạ