Các kì thi online
Thông báo

Thông báo

95

Giới thiệu về VNOI

Các kỳ thi của VNOI

Các kỳ thi do VNOI tổ chức: VM, VO

518

Gợi ý các bài VNOI Online 2016

Codeforces

Các kỳ thi trên codeforces.com

112

Codeforces Round #359

Topcoder

Các kỳ thi trên topcoder.com/tc

0

Chưa có bài viết

 

Các kỳ thi khác

USACO, COCI, Codechef...

79

July Challenge 2016

Online Judge
VOJ, SPOJ

Các bài tập trên vn.spoj.com và www.spoj.com

133

LQDFROG Xin thuật toán

Các OJ khác

Các bài tập trên acm.timus.ru, acm.sgu.ru, UVa, ...

13

[FPC] chương trình ra kết quả trên ideone khác kết quả ra trên máy

Thi Quốc gia, Quốc tế
Thi HSG Quốc gia, Quốc Tế

Trao đổi về kỳ thi HSG Quốc gia, APIO, IOI..

374

Nhận xét về kì thi quốc gia 2016.

ACM

Thi ACM khu vực, chung kết

205

2016 ACM-ICPC Phuket World Finals !!

Các kỳ thi khác

Các kỳ thi khác

29

Kỳ thi duyên hải năm 2016

Thảo luận chung
Thuật toán

Trao đổi về thuật toán

265

nhân ma trận

Machine Learning

Trao đổi về Machine Learning

30

Góc nhìn d_t_nguyen: Cần phải làm gì để học Machine learning

Ngôn ngữ lập trình

Trao đổi các vấn đề chung về ngôn ngữ lập trình

79

Tìm lớp học lập trình

Trò chuyện
Kể chuyện đêm khuya, trên trời dưới biển

Chuyện gì cũng kể

16

Lời chúc đến các bạn 98 thi THPT Quốc gia

Học tin, vì sao, thế nào?

Bạn đã đến với Tin học thế nào? Bạn muốn trao đổi kinh nghiệm học tập? Hãy chia sẻ :)

66

Cách học Tin hiệu quả?

Đóng góp ý kiến cho VNOI

Bạn muốn đóng góp? Bạn thấy diễn đàn có bug? Bạn muốn có thêm tính năng? Hãy trao đổi ở đây

153

Cập nhật điểm trên VNOI

Các chủ đề khác

Không biết viết vào đâu? Hãy viết vào đây

96

Hướng dẫn viết game java