Anonymous

Anonymous

Đóng góp: 22

Ngày sinh: 05/07/2015

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 08/08/2017


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Hướng dẫn viết game java

Đây là một loạt bài viết dành cho các bạn mới bắt đầu học java hoặc chưa biết gì về java. Các bạn xem ở https://dhad05.blogspot.com/2016/05/viet-game-java-on-gian-p1.html

Bạn nào có thắc mắc hay góp ý gì mình sẽ giải đáp. Demo game:

https://www.youtube.com/watch?v=RNtExjkHaMY