caothesan

cao thế san

Đóng góp: 2

Ngày sinh: 13/08/2000

Đăng ký: 30/08/2015

Lần đăng nhập cuối: 03/03/2019


Kết nối tài khoản

VOJ: caothesan (109.30 điểm)

nhân ma trận

các anh /chị cho e hỏi về tài liệu của nhân ma trận ?