Mọi người gợi ý cho mình solution bài này với.
http://vn.spoj.com/problems/LQDFROG/

Bạn rời rạc hóa lại tọa độ và lưu mỗi tảng đá vào 2 mảng khác nhau tương ứng với 2 tập chéo trái dưới- phải trên và trái trên- phải dưới. Với mỗi đường chéo bạn lưu lại thành một cái linked list để cho phép biết được tảng đá liền kề vị trí hiện tại và tiện cho việc xóa. Lưu ý là bạn phải lưu lại vị trí của tảng đá tương ứng còn lại để có thể chuyển hướng và phải cập nhật cả 2 đồng thời