Mn cho em hỏi sao em chạy trên máy tính của mình thì ra kết quả khác khi chạy trên ideone thế ạ??

code của e : http://ideone.com/bmlAUT

problem http://codeforces.com/problemset/problem/611/C

e chạy test đề bài trên máy đúng mà trên ideone ra sai

mn giúp em với!

tiện thể mn cho em hỏi seekeof và eof

seekeoln khác eoln gì vậy??

có bài e nộp Themis seek đc 100. bỏ seek đi xuống 0. dù e debug thấy đọc dữ liệu ở cả 2 cách đc các số giống nhau

Lệnh SEEKEOF/SEEKEOLN: là kiểm tra EOF, EOLN nhưng có bỏ qua các dấu cách, tab và dấu cách dòng( với file văn bản) 

Nhìn chung khi làm bài nên dùng seek cho chắc


 

Trả lời longhoang08
  Hiện bài gốc

code :  http://ideone.com/bmlAUT

bạn xem hộ mình sao code này mình chạy FPC ra khác so với trên ideone, codeforces vậy bạn ??

Trả lời vodanhnam
  Hiện bài gốc

Hình như cái này là lỗi của compiler khi dịch với -O2

Trả lời net12k44
  Hiện bài gốc

là sao vậy bro??

bro nói rõ hơn đi ạ??

Trả lời vodanhnam
  Hiện bài gốc

Mình chạy máy của mình thì kết quả ra đúng.

Mình biên dịch lại với -O2 thì kết ra giống trên ideone.

Mình phát hiện ra là lúc biên dịch với -O2, thì dòng lệnh này thực hiện sai

h[i,j] := h[i,j-1] + ord((a[i,j] = 1) and (a[i,j-1]=1));	
c[i,j] := c[i-1,j] + ord((a[i,j] = 1) and (a[i-1,j]=1));	  

Nên theo mình đoán đây là lỗi của compiler. (Mình chạy fpc 2.6.4 thì sai mà fpc 2.2.4 thì đúng)

Mình nghĩ vấn đề này bạn nên post chố khác nữa để có thể tham khảo được ý kiến của nhiều người