abcdef6199

ScreaM

Đóng góp: 10

Ngày sinh: 06/01/1999

Đăng ký: 12/08/2015

Lần đăng nhập cuối: 20/03/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Xin bộ test kỳ thi Olympic KHTN 2015

Ai cho e xin bộ test kỳ thi này với :D E đọc đề thấy hay quá mà lại ko có test, tìm trên mạng cũng ko thấy :(