admin

Admin

Đóng góp: 50

Đăng ký: 01/03/2015

Lần đăng nhập cuối: 22/09/2021


Kết nối tài khoản

VOJ: voj (20.42 điểm)

Khởi nghiệp với SeedForAction

Nếu bạn muốn tạo sản phẩm có giá trị cho xã hội, bạn hãy tham gia khởi nghiệp với SeedForAction.com

seedforaction.com/about-us

Bảo trì server - đêm T4 (29/07/2015)

Đêm nay, chính xác là vào khoảng 1h sáng ngày T5 30/07 giờ VN, bọn mình sẽ tiến hành bảo trì server. Dự kiến nếu không có sự cố gì, server sẽ hoạt động bình thường trở lại sau 1 giờ.

Cảm ơn các bạn,

Admin VNOI.

VNOI Marathon Round 1 - Thảo luận

Ban tổ chức chưa muốn công bố lời giải của các bài ngay vì muốn khuyến khích các bạn trao đổi và học tập lẫn nhau. Đó là cách rất nhanh và hiệu quả để các bạn biết cách làm các bài. Các bạn không làm được bài đừng ngần ngại hỏi, và các bạn làm được bài cũng chớ quên chia sẻ nhé :) 

Mời các bạn thảo luận về lời giải của các bài tập trong vòng vừa rồi :)

Bảo trì server - đêm T7 (11/07/2015)

Đêm mai, T7 ngày 11/07/2015, bọn mình sẽ tiến hành bảo trì server. Vì vậy, VNOI sẽ ngừng hoạt động từ 1h sáng giờ VN, và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 2h sáng giờ VN.

Hi vọng không làm ảnh hưởng xấu đến bạn nào :D

VNOI Admins.

Mo algorithm

Bài viết đã được chuyển sang Thư viện VNOI mới