Đêm mai, T7 ngày 11/07/2015, bọn mình sẽ tiến hành bảo trì server. Vì vậy, VNOI sẽ ngừng hoạt động từ 1h sáng giờ VN, và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào lúc 2h sáng giờ VN.

Hi vọng không làm ảnh hưởng xấu đến bạn nào :D

VNOI Admins.

Việc bảo trì đã hoàn tất. VNOI đã trở lại hoạt động bình thường :)