Đêm nay, chính xác là vào khoảng 1h sáng ngày T5 30/07 giờ VN, bọn mình sẽ tiến hành bảo trì server. Dự kiến nếu không có sự cố gì, server sẽ hoạt động bình thường trở lại sau 1 giờ.

Cảm ơn các bạn,

Admin VNOI.

Bọn mình đã hoàn thành xong bảo trì server. Server đã hoạt động trở lại bình thường :)