BILL - Hóa đơn tiền điện

Code mẫu

Các bạn cũng có thể hỏi trên group VNOI. Tuy nhiên trước khi đặt câu hỏi, hãy chú ý:

  • Đọc nội quy của group.
  • Nếu bạn muốn hỏi tại sao code mình bị "Kết quả sai", và ở trên đã có code mẫu, hãy thử tự viết trình chấm.
  • Nếu bạn muốn hỏi tại sao code mình "Chạy quá lâu", hãy đọc thêm về Độ phức tạp tính toán. Thông thường, máy chấm SPOJ chạy được khoảng 10 8 phép tính trên 1 giây.