Các bạn còn nhớ thành viên huyền thoại burning123 của diễn đàn ngày xưa với topic "Chúc mừng burning123 lên xanh dương VNOI"? Giờ đây anh ấy đã trở thành thánh với số điểm đại học kỷ lục: 29,5 khối A và 29,75 khối B.

Mọi người cùng chúc mừng burning nào :D Facebook: https://www.facebook.com/vuongminh.ngo?fref=ts

:'( con nhà người ta

Hôm qua đọc báo nghe tin lớp trưởng chuyên tin của ĐHSP Hà Nội thủ khoa 29.75 mà tự hỏi thánh này có làm VOJ không :)))

Thanh nay truoc nghe noi co thuat toan O(N^2) voi N <= 10^5 ma van AC. Dung la chan nhan an cu lau nam. Moi lan xuat hien la tao tieng vang ngay :-SS