BFCHAL - Brainfck thách đố

Giới hạn
  • Thời gian: 0.036s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Đây là bài tập Brainfuck được thêm vào phỏng theo mong muốn của nhiều bạn, mình add vào để mọi người thỏa sức tìm hiểu ngôn ngữ thú vị này. Vì những dạng bài tập nhập xuất kiểu này tương đối dễ. Nên đề bài tương đối gọn đúng với cái tên thách đố :P

NHÌN TEST MÀ ĐOÁN ĐỀ ^^

Giới hạn : chuỗi không quá 100 ký tự, eof = -1

Input:

iamvietnamese

Output:

IAMVIETNAMESE


  • Người up: baochi810