cho hỏi có 1 người có thể nằm trong phạm vị của hơn 1 nhà hàng không ạ ???

Đề không nói là không thể có nghĩa là có thể.