đề bài yêu cầu 'Tính số lớp búp bê bao nhau ít nhất mà có thể tạo ra được từ các búp bê ban đầu.

'

mình ko hiểu cái yêu cầu này lắm. nếu là số lớp ít nhất thì sẽ luôn là 1 chứ ?? mình ko hiểu gì luôn

bạn nào thông não mình với!

xin cảm ơn!

não c tớ ứ thông đâu, tốn dầu ăn lắm =))), t chỉ gt đề thôi :3 :3

c quên một câu quan trọng trong đề: "Búp bê với chiều rộng w1 và chiều cao h1 sẽ nằm trong được con lật đật chiều rộng w2 và chiều cao h2 nếu w1 < w2 và h1 < h2", nếu con này không thể nằm trong con kia dc thì tất nhiên là phải số lớp phải >1 rồi :3 :3