cdsht

Chị ơi Anh yêu em

Đóng góp: 33

Ngày sinh: 26/08/2015

Đăng ký: 26/08/2015

Lần đăng nhập cuối: 20/03/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

UPIT

Bài này em sử dụng splay tree để xử lí truy vấn 1,3,4, nhưng ko biết làm sao để xử lí được truy vấn số 2: 

2 A B X: cộng phần tử thứ A cho X, thứ A + 1 cho 2X,... , thứ B cho (B - A + 1) * X.

Mong mọi người giúp đỡ cho em ý tưởng ạ :D :D

Số may mắn

Một số gọi là may mắn nếu trong hệ thập phân của nó chỉ chứa các số 4 hoặc 7.

Một số gọi là gần may mắn nếu nó viết được thành tổng của hai số may mắn, ví dụ 11=7+4, 14=7+7.

Cho một xâu chỉ gồm các số và dấu "?", yêu cầu thay thế các dấu "?" thành các chữ số từ 0->9 để xâu đó là một số gần may mắn, đồng thời số đó ko chứa các chữ số 0 vô nghĩa ở đầu và là số nhỏ nhất có thể. (độ dài xâu không quá 14). nếu không có kết quả in ra -1

Mọi người giúp em bài này với ạ ^_^