.

bài này tớ có code mẫu thôi, c lấy ko :v

Trả lời dgbttn
  Hiện bài gốc

Vâng. Cho em xin ạ. Em cảm ơn

Bài này còn cách dùng bao lồi bạn à

Trả lời dgbttn
  Hiện bài gốc

:v

 

Trả lời money
  Hiện bài gốc

Cho em xin code với

Trả lời dgbttn
  Hiện bài gốc

Cho mình xin với. Bạn nói ý tưởng của bài này cho mình được không?

Trả lời anhvu_cbl
  Hiện bài gốc

Bài này dùng IT trên đoạn rất phức tạp, tớ đọc code mẫu mà ko hiểu rõ nữa cơ

Bạn cứ nghiên cứ từ từ :3

https://drive.google.com/file/d/0B-Bcl_jWAplHdHpzNHlfaEF1SnM/view?usp=sharing

Đọc code thầy Hoàng không hiểu được đâu =))

Thực ra bài này là áp dụng trực tiếp IT đoạn thẳng để tìm ra thời gian xuất phát của từng người. Sau khi ánh xạ (rời rạc hóa tọa độ) thì cài đặt IT như bình thường.