Mong các ad thử cho thêm phần tìm kiếm người dùng và tính màu theo điểm cho người dùng. Đồng thời làm cái Icon cho page đi.

Tìm kiếm người dùng ở đây :D (nó là cái chỗ "Bạn bè" ở trang cá nhân).

Màu theo điểm đã có ở trang chủ. Trong tương lai gần sẽ có ở các chỗ khác.

Icon cho page bọn mình hiện tại ko có ai dân design nên chưa làm. Nếu bạn nào có thể làm thì bọn mình rất hoan nghênh :)