nghia64582

Ma Dầu

Đóng góp: 10

Ngày sinh: 01/06/2015

Đăng ký: 20/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 14/09/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Làm VNOI trông ngầu hơn

Mong các ad thử cho thêm phần tìm kiếm người dùng và tính màu theo điểm cho người dùng. Đồng thời làm cái Icon cho page đi.