Các ad cho em hỏi giới hạn của problem này được không ạ ?

Bài này N <= 100,000 và M <= 200,000.

Cảm ơn bạn, mình đã thêm vào đề bài trên VNOI.