Mọi người có kinh nghiệm chỉ em cách học hiệu quả với. Em thấy nội dung ôn tập mà sở gửi về trường có quá nhiều cái mà em chưa được học, thầy cô em thì tới vòng này chẳng biết ôn gì luôn. Đề thi quốc gia các năm trước em chỉ giải được một số bài, còn nhiều bài vẫn còn đơ :))) nhất là đề quốc gia dài nhằn đọc khó hiểu :(

Nội dung ôn tập là gì vậy bạn :3 Mình tham khảo chút.

Trả lời nedloG
  Hiện bài gốc

Bạn có thể share phần nội dung mà sở gửi được không? Mình cũng hóng

Trả lời nedloG
  Hiện bài gốc

Đồ thị (7 buổi)

Quy hoạch động (5 buổi)

Hình học (1 buổi)

Tổ hợp (2 buổi)

Số học (2 buổi)

Cấu trúc dữ liệu (3 buổi)

Duyệt (5 buổi)

Quay lui (2 buổi)

Xâu nâng cao (3 buổi)

Cây phân đoạn (3 buổi)

Ôn tập + Kiểm tra (2 buổi)

Rút kinh nghiệm (1 buổi)

p.s: Nguyên văn như v =)))))))