thanhnquyen2604

Nguyễn Darius

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 26/04/1998

Đăng ký: 22/11/2015

Lần đăng nhập cuối: 09/12/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Luyện thi quốc gia như thế nào?

Mọi người có kinh nghiệm chỉ em cách học hiệu quả với. Em thấy nội dung ôn tập mà sở gửi về trường có quá nhiều cái mà em chưa được học, thầy cô em thì tới vòng này chẳng biết ôn gì luôn. Đề thi quốc gia các năm trước em chỉ giải được một số bài, còn nhiều bài vẫn còn đơ :))) nhất là đề quốc gia dài nhằn đọc khó hiểu :(