Trích change log Themis Version 1.6.8 build 709:
"Cho phép bài nộp dưới dạng file ZIP. Nếu bài làm cần nhiều file thư viện đi kèm (hay gặp với mã nguồn JAVA), có thể nén file chính cùng các file phụ trợ thành một file ZIP để nộp."

Cho mình hỏi là khi thi quốc gia có được phép nộp file ZIP không, Nếu nộp thì trong file ZIP sẽ như thế nào?
- cấu trúc , có được để thư mục hay không?
- có được chứa các file ngoài code hay không ( các file text chẳng hạn )?
 

Thi QG có luật thi QG riêng, ko liên quan đến Themis.

Trong đề thi thường viết rõ, nộp file .PAS, .C hoặc .CPP, nên chỉ được nộp những file này thôi. Ngoài ra lúc nộp còn phải in bài ra, nghĩa là mặc định là chỉ được nộp 1 file text, chứ ko thể nộp file zip được.