Vào 16h30 ngày 12/04/2015 cuộc thi 10 ngày December Challenge 2015 sẽ diễn ra.

Thông tin chi tiết ở đây.

Các đề bài của kỳ thi lần này đã được dịch sang tiếng việt.

Mình không hiểu đề bài ORACLCS lắm, ai có thể giải thích cho mình được không

Trả lời themastermind
  Hiện bài gốc

Có N xâu S1, ..., SN, mỗi xâu dài M.

Đặt LCS(a, b) = độ dài dãy con chung (ko cần liên tiếp của a và b).

Tìm 1 xâu mới R, sao cho LCS(S1, S2, ..., SN, M) là nhỏ nhất.