themastermind

I Love Sutol

Đóng góp: 12

Ngày sinh: 11/10/1999

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 26/08/2020


Kết nối tài khoản

VOJ: themastermind (0.00 điểm)

Cập nhật điểm trên VNOI

VNOI bây giờ không cập nhật điểm nữa hả các anh. Điểm em giữ nguyên cả ngàn năm rồi, ít nhất cũng phải giảm xuống chứ. Bây giờ chẳng cái gì xem điểm, mất hết cả tinh thần cày. Các anh quản trị cố gắng kiểm tra lại hộ em với