MINK - Huyền thoại Lục Vân Tiên

Giới hạn
  • Thời gian: 0.87s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Dạo này tivi cũng đang chiếu phim Lục Vân Tiên , sẵn tiện lấy luôn làm tiêu đề .
Lục Vân Tiên cũng giống Samurai Jack , bị Quan Thái Sư đẩy vào vòng xoáy thời gian và bị chuyển tới tương lai của những năm 2777 .
Ở thời đại này , Tráng sỹ phải là người thông thạo máy tính , gõ bàn phím lia lịa như đấu sỹ thời xưa múa kiếm ấy và phải qua một cuộc thi lập trình mới được phong danh hiệu .
Để vượt qua vòng loại , Vân Tiên cần tham gia cuộc thi sát hạch . Ban Giám Khảo cuộc thi sát hạch gồm có N người , họ đều là các cao thủ trong giới IT . Các thành viên trong Ban Giám Khảo được đánh số từ 1 -> N và mỗi người lại có một chỉ số sức mạnh gọi là APM ( Actions Per Minute ) . Các giám khảo sẽ xếp hàng lần lượt từ 1 -> N . Mỗi thí sinh sẽ phải đấu với K vị giám khảo và K vị giám khảo này phải đứng liền thành 1 đoạn ( Tức là i , i+1 , i+2 , ... i+K-1 ) , chỉ cần thắng 1 vị giám khảo thì sẽ vượt qua vòng loại .
Tuy nhiên thí sinh kô được chọn xem những giám khảo nào sẽ đấu với mình .
Vân Tiên rất lo vì lỡ may đụng độ với những vị giám khảo nào "khó nhằn" thì sẽ tiêu mất . Nên chiến thuật của Vân Tiên là tập trung hạ vị giám khảo có chỉ số APM thấp nhất trong số K vị . Bạn hãy lập trình để giúp Lục Vân Tiên xác định được ở tất cả các phương án thì chỉ số APM của vị giám khảo thấp nhất sẽ là bao nhiêu ( Có tất cả N-k+1 phương án :
Phương án 1 : Vân Tiên phải đấu với vị 1 -> vị k
Phương án 2 : Vân Tiên phải đấu với vị 2 -> vị k+1

Phương án N-k+1 : Vân Tiên phải đấu với vị N-k+1 -> vị N ) .

( 1 <= N <= 17000 , chỉ số APM của 1 giám khảo >= 1 và <= 2 tỉ , 1 <= K <= N ) .

Bài này O(N) mới thực sự coi là accept . Còn lại O(NlogN) hay O(N*K) thì bạn chỉ may mắn accept thôi .

Input

Dòng 1 : số T là số test .
Tiếp theo là T bộ test , mỗi bộ test có format như sau :
Dòng 1 : N k
Dòng 2 : N số nguyên dương A[1] , … A[N] .

Output

Kết quả mỗi test ghi ra trên dòng , dòng thứ i gồm N-k+1 số , số thứ j tương ứng là chỉ số APM của vị giám khảo yếu nhất trong phương án j .

Example

Input:
2
4 2
3 2 4 1
3 3
1 2 3
Output:
2 2 1
1


  • Người up: hard7771988