cho k và n. với 2< n < k< 2^31 . hỏi n! có chia hết cho k không?

ai giúp em với ạ!

Bạn phân tích số k ra thừa số nguyên tố, rồi kiểm tra thôi :v 

Trả lời tapcode
  Hiện bài gốc

kiểm tra  như nào ạ. vì nếu phân tích k ra thừa số nt ví dụ nhiều số 2, nhiều số 3 nhiều số 5 .... thì kiểm tra như nào ạ? :((

Trả lời xuantuyen6593
  Hiện bài gốc

Với số nguyên tố p, \(x =[ {n \over p}] + [{n \over p^2}] + [{n \over p^3}] +... \) thì n! chia hết cho p^x và không chia hết cho p^(x+1)
Dùng cái này để kiểm tra thôi