xuantuyen6593

Xuân Tuyền

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 06/05/1993

Đăng ký: 06/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 09/08/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Bellman-Ford (chu trình âm)

cho em hỏi dùng thuật toán bellman có tìm được các đỉnh thuộc chu trình âm kok ạ. em thì chỉ biết tìm các điểm thuộc chu trình âm và đi ra chu trình thôi ạ. kok biết cách nào tách được ra.

ví dụ:

1 nối 2 có chỉ số cạnh -3

2 nối 3 có chỉ số cạnh -1

3 nối 1 có chỉ số cạnh là 2

1 nối 4 có chỉ số cạnh là -2

đường 1 chiều. thì chu trình âm sẽ gồm các đỉnh 1 2 3

giúp em với ạ :(

chia dư ?

cho k và n. với 2< n < k< 2^31 . hỏi n! có chia hết cho k không?

ai giúp em với ạ!

Số Nguyên Tố Lớn

https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=24&page=show_problem&problem=1333

 

cho mình hỏi bài này. số kiểu long long int. rất lớn . mà muốn phân tích thành tích các số nguyên tố thì có thuật toán gì sử dụng được không ạ? 

giả sử n là một số nguyên tố có 19 chữ số. :((

mong mọi người giúp đỡ!