qwerty22121998

Hồ Khánh Vũ

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 22/12/1998

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 21/05/2018


Kết nối tài khoản

VOJ: hokhanhvupro (42.73 điểm)

Đổi ngôn ngữ mặc định cho acc

Em nghĩ là nên có thêm chức năng đổi ngôn ngữ mặc định như vn.spoj cũ ạ, chứ từ pas sang c++ submit quen tay nhấn quên đổi sang c++ vừa tốn năng lượng + tốn tg + tốn dung lượng cho những người 3g + mất công submit lần nữa ạ :'(