deleted_user_1

Deleted User

Đóng góp: 25

Ngày sinh: 27/06/2021

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 27/04/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Cho mình hỏi thuật toán bài này.

Cho mình hỏi thuật toán bài này là như thế nào vậy m.n ?

Giúp mình solution bài này.

Số bước nhảy nhiều nhất thì mình nghĩ là dùng LIS là ok rồi.
Nhưng còn số cách nhảy thì phải làm sao ? Mong m.n giúp mình.

Giúp e bài này

Bài này mình làm như sau: Với mỗi (i, j) thì mình xét 4 cạnh kề với nó và tính độ chênh lệch. Tìm độ chênh lệch nào xuất hiện nhiều nhất và dfs với độ chênh lệch đó. 
Nó chưa tối ưu và chưa full điểm.
Cho mình hỏi thuật toán bài này là như thế nào ?
 

Cho mình hỏi về thuật toán. Cách tính thời gian.

Cho mình hỏi: có cách nào để biết tại thời điểm này thì có chờ thang máy hay không. Nếu chờ thì chờ bao lâu.

Cho e hỏi thuật toán bài này.

Bài này e nghĩ là sinh ra các số sao cho không có số 13. Nhưng đpt khá lớn nên có anh/bạn nào giúp e cải thiện đpt hoặc có thuật toán nào khác không. Cảm ơn.

Kiểm tra đa giác lồi ?

Cho e hỏi có cách nào xác định đa giác có phải lồi hay lõm không ạ ?

Sao bài này không cộng điểm.

Mấy admin cho mình hỏi, bài này mình AC rồi mà nó vẫn để dấu chéo ( X ) và chưa cộng điểm.

Cho mình xin gợi ý để cải thiện tốc độ

Thuật toán bài này mình làm giống bài netaccel, mình đẩy vào heap i,j,d[i, j] với i là vị trí hiện tại, j là số đường cao tốc. Nhưng mấy test cuối nó bị quá thời gian, có cách nào để full không ?

P/S: Bài này mình AC r :D

Cho e xin gợi ý để cải thiện độ phức tạp.

Bài này e tính hàm luỹ thừa trong log(p), mà khi chạy test lớn trong lúc nhân 2 xâu với nhau thì nó chạy rất lâu. Có cách nào nhân 2 xâu để nó không TLE không ?

Thuật toán ?

Cho mình hỏi có công thức nhân ma trận nào để tính được tổng diện tích mà không chạy O(N) không ?