AREA - Diện tích hình chữ nhật

Giới hạn
  • Thời gian: 0.075s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Trên mặt phẳng toạ độ người ta vẽ ra N hình chữ nhật . Hãy tính diện tích che phủ bởi N hình chữ nhật này , biết rằng N hình chữ nhật này song song với 2 trục Ox và Oy .

Input

Dòng 1 : số nguyên N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .
N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 4 số nguyên x1 , y1 , x2 , y2 tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ i.( 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 30000 , 0 ≤ y1≤ y2 ≤ 30000 ) .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra diện tích phủ bởi N hình chữ nhật

Example

 Example

Input:
2
10 10 20 20
15 15 25 30

Output:
225 


  • Người up: hard7771988
  • Nguồn bài: BOI 2001