Hiện nay diễn đàn VNOI hoạt động tại group Facebook https://www.facebook.com/groups/VNOIForum/ .

Các bạn hay tham gia group để trao đổi, hỏi bài. Like và theo dõi page Facebook của VNOI: https://www.facebook.com/vnoi.wiki/ . 

Trang giải bài trực tuyến VOJ hoạt động bình thường tại địa chỉ https://vn.spoj.pl

English Website for VNOI Organization