Thay mặt các admin VNOI mình xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn đã chung tay cùng chúng mình đóng góp những bài viết vô cùng bổ ích cho VNOI, làm thư viện VNOI "giàu có, đa dạng" hơn :") 

Tất cả những đóng góp tích cực của các bạn đều mang những ý nghĩa rất lớn, đặt nền móng phát triển cho diễn đàn VNOI. Mình mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều bài viết có giá trị hơn nữa để có thể giúp VNOI phát triển cũng như đưa nền tin học nước nhà lên tầm cao mới.

Tất cả các bài đóng góp của các bạn, sẽ được Admins kiểm duyệt về chất lượng và nếu đạt yêu cầu, các Admins sẽ chỉnh sửa (hoặc nhờ bạn chỉnh sửa) một chút xíu về cách trình bày để có thể giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin hơn. Và tất nhiên, bài của các bạn sẽ xuất hiện trong "Thư viện" VNOI :")

Admins VNOI.

em vote nhầm làm thế nào vote lại bh :((