ai giúp em ý tưởng bài này với http://vn.spoj.com/problems/WIFI/

Bài này dùng mincost max flow nhé bạn.