Mọi người cho em hỏi tại sao em chạy trên FPC ra 1 kết quả mà chạy trên ideone,cf lại ra kết quả khác vậy??

bài 606c - test1 : http://ideone.com/VAbjTn

Em chạy trên fpc ra 2 mà ideone ra 1

Hàm tìm của bạn có lúc không trả ra kết quả.

Với các môi trường khác nhau thì chương trình của bạn sẽ xử lí khác nhau trong những trường hợp như vậy

Trả lời net12k44
  Hiện bài gốc

thank bro!