Vào 23:30 tối nay 13/08/2015 Codeforces Round #316 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

Đề hôm nay challenge đc nhiều vãi :3

Bài B có trường hợp M = N = 1 với N = 3, M = 2 mà chall đc 1 bầy :v

Bài A có mấy bạn bị sai trường hợp toàn bộ Aij = 0 :))

Tự sướng tí :3