ndkhaivn
user-avatar

Nguyễn Đình Khải

Đóng góp: 3

Ngày sinh: 12/05/1999

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 18/12/2016

Kết nối tài khoản

VOJ: ndkhaivn (40.77 điểm)

Topcoder: Chưa kết nối