Bài này em sử dụng splay tree để xử lí truy vấn 1,3,4, nhưng ko biết làm sao để xử lí được truy vấn số 2: 

2 A B X: cộng phần tử thứ A cho X, thứ A + 1 cho 2X,... , thứ B cho (B - A + 1) * X.

Mong mọi người giúp đỡ cho em ý tưởng ạ :D :D

Trên Interval tree thông thường thì bạn làm đc thao tác cộng này ko? Đơn giản chỉ là lưu lại ở mỗi nút, nó được cộng thêm cấp số cộng nào bằng lazy propagation

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

các nút trên cây it phải lưu những thông tin j vậy a, tại trên it e ko cài dc nên trên cây splay mới ko cài dc đấy ạ :3 :3

Trả lời cdsht
  Hiện bài gốc

Hình dung là mỗi nút đc cộng thêm 1 cấp số cộng.

Xét đoạn [l, r]. Giả sử nó đc cộng thêm cấp số cộng A + k*B (nghĩa là, gọi dãy số là x, thì x[l] đc cộng A, x[l+1] + A + B, x[l+2] + A + 2*B.....) --> cần lưu thêm A, B :))