bảng-tin-30112020

bảng-tin-30112020

Chào các bạn VNOI

Dưới đây là bài viết tổng hợp các bài viết / comment chất lượng trong 2 tuần từ 30/11/2020 đến 13/12/2020. Để có bài viết/ comment xuất hiện trong bảng tin, các bạn hãy cố gắng đặt các câu hỏi hay hoặc viết các câu trả lời thật hữu ích nhé!

Thông báo về kì thi VNOI Online 2021

Khoá học MERN Stack - đội ngũ ZerosX Team

Trang web chấm bài Ucode.vn - bạn Nguyễn Chí Thức

Cách để học C++ - thầy Lê Minh Hoàng

Thảo luận về VNU-OI

Thảo luận về Algorithm trong phỏng vấn xin việc

Hỏi về 2SAT - bạn Nguyễn Khắc Mạnh