bảng-tin-14122020

bảng-tin-14122020

Chào các bạn VNOI

Dưới đây là bài viết tổng hợp các bài viết / comment chất lượng trong 2 tuần từ 14/12/2020 đến 3/1/2021. Để có bài viết/ comment xuất hiện trong bảng tin, các bạn hãy cố gắng đặt các câu hỏi hay hoặc viết các câu trả lời thật hữu ích nhé!

Các link quan trọng:

Bảng tin