bảng-tin-07072021

bảng-tin-07072021

Chào các bạn VNOI

Dưới đây là bài viết tổng hợp các bài viết / comment chất lượng từ ngày 7/6/2021 đến 7/7/2021. Cảm ơn bạn Trần Quang Lộc đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng cũng như đưa ra nhiều lời giải hay! Đồng thời cảm ơn những bạn khác đã có những câu hỏi thú vị! Để có bài viết / comment xuất hiện trong bảng tin, các bạn hãy cố gắng đặt các câu hỏi hay hoặc viết các câu trả lời thật hữu ích nhé!

Các link quan trọng:

Bảng tin:

–Những bảng tin trước đó–