bảng-tin-04012021

bảng-tin-04012021

Chào các bạn VNOI

Dưới đây là bài viết tổng hợp các bài viết / comment chất lượng trong 3 tuần từ 04/01/2020 đến 27/01/2021. Trong bảng tin lần này, VNOI xin cảm ơn bạn Trần Quang Lộc (vì đã có nhiều câu trả lời chi tiết cho các post hỏi bài), bạn Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Hồ Thanh Nhân (vì đã có nhiều post hỏi bài hay và cẩn thận). Để có bài viết/ comment xuất hiện trong bảng tin, các bạn hãy cố gắng đặt các câu hỏi hay hoặc viết các câu trả lời thật hữu ích nhé!

Các link quan trọng:

Bảng tin