bảng-tin-01022021

bảng-tin-01022021

Chào các bạn VNOI

Dưới đây là bài viết tổng hợp các bài viết / comment chất lượng trong 4 tuần từ 01/02/2021 đến 28/02/2021. Cảm ơn bạn Trần Xuân Lộc đã đóng góp nhiều câu trả lời bổ ích cho các post hỏi bài. Để có bài viết/ comment xuất hiện trong bảng tin, các bạn hãy cố gắng đặt các câu hỏi hay hoặc viết các câu trả lời thật hữu ích nhé!

Các link quan trọng:

Bảng tin:

–Những bảng tin trước đó–