zanpakutou

Only You

Đóng góp: 2

Ngày sinh: 15/03/2000

Đăng ký: 20/04/2016

Lần đăng nhập cuối: 06/06/2018


Kết nối tài khoản

VOJ: zanpakutou (186.50 điểm)

KKDD

Sol chuẩn của bài này là QHĐ hả mọi người .

Cho mình xin cái công thức với ạ