tsminh_3

Tô Hiếu Minh

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 03/11/1998

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 29/12/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Giới hạn D[i] ?

Cho mình hỏi bài này không giới hạn Di thì kết quả có thể rất rất lớn 

trường hợp đó là bắn vô số các viên bi vào 1 cột (hàng) mà trên đó không có vật cản !

Bạn nào làm rồi giải thích hộ mình với