tkien_hue304

Lê Trung Kiên

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 30/04/1998

Đăng ký: 09/10/2015

Lần đăng nhập cuối: 29/01/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Các anh cho em hỏi 1 tí về bài đồ thị thường ra trong đề thi QG các năm

Đề QG mọi năm em nhận thấy là giới hạn các đỉnh ,cạnh thường là 10^5 và 2*10^5....

Cho em hỏi mình có phải dùng danh sách kề để biểu diễn đồ thị này không? với lại  khi định chiều đồ thị khi duyệt cạnh (u,v) thì mình phải bỏ cung (v,u) thì phải làm thế nào, vd như trong bài reform đề năm trước ,  trong đó nếu em muốn đánh dấu cái nào là cầu thì phải làm sao?