testertn789

Phạm Nam

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 10/04/1984

Đăng ký: 27/04/2016

Lần đăng nhập cuối: 27/04/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Thuật toán

Xin mọi người cho mình ý tưởng giải bài này được không ạ! Có phải ứng dụng Luồng không?! Nếu ứng dụng thì ta xây dựng đồ thị dạng luồng như thế nào? Mọi người giúp mình với! Xin chân thành cảm ơn!

Ý tưởng!

Xin ad và mọi người cho mình xin ý tưởng giải bài này! Suy nghĩ mãi mấy ngày trời vẫn chưa ra! Thanks mọi người nhiều lắm!