tapcode

Ga Coder

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 23/08/2000

Đăng ký: 18/04/2016

Lần đăng nhập cuối: 13/05/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Xin giúp đỡ về thuật toán cặp ghép cực đại

Cho em xin tài liệu về cặp ghép độ phức tạp được không ạ?
Và cho em hỏi luôn, code theo cách tìm đường mở bằng dfs và cách tìm dùng tương tự như bfs rồi truy vết độ phức tap có như nhau không ạ

Xin giúp đỡ về vấn đề nhân ma trận trong c++

Em đang chuyển ngôn ngữ từ Free Pascal sang C++
Và phần áp dụng nhân ma trận để quy hoạch động thì em không biết code như thế nào cả.
Các anh có thể hướng dẫn em cách nhân ma trận trong C++, nếu có thể cho em xin 1 code mẫu được không ạ?
Em xin cảm ơn